Biznes

Znaczenie działki przy budowie domu

Budując dom musimy zwrócić uwagę na wiele kwestii, bez których niemożliwym będzie bezproblemowe zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. Jednym z najważniejszych jest tutaj wybór działki, gdyż to ona w dużym stopniu może wpłynąć na ostateczny wygląd naszego domu. Dlatego też warto odpowiednio wcześniej zorientować się w sytuacji.

Zakup działki czy przekształcenie?

Wbrew obiegowym opiniom, w lepszej sytuacji jesteśmy wtedy, gdy działkę pod budowę domu musimy dopiero kupić, niż gdy działkę już posiadamy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kupując nową działkę możemy wybrać taką, która będzie najbliższa naszego ideału. Jeśli tylko dobrze poszukamy, nie będziemy musieli iść na zbyt duże kompromisy i dostosowywać projektu do warunków działki.
Natomiast, gdy działkę już posiadamy, mogą pojawić się pewne problemy. Przykładowo działka ma niestandardowe wymiary lub jest na tyle mała, że trudno postawić na niej dom o satysfakcjonującej nas powierzchni. Problematyczne mogą być także zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczące np. dopuszczalnej liczby pięter w budynku, rodzaju dachu, a nawet koloru elewacji.

A co kiedy już mamy działkę?

Jednakże kiedy mamy już działkę, np. otrzymaną w spadku lub kupioną wcześniej, musimy upewnić się co do możliwości postawienia na niej domu. Najprościej jest, gdy posiadamy działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną. Natomiast, gdy jesteśmy posiadaczami działki inwestycyjnej lub rolnej, musimy najpierw zmienić przeznaczenie tejże działki. Jest to wykonalne, lecz wymaga nieco zachodu.
Przykładowo działki inwestycyjne mogą zostać przekształcone w działki pod zabudowę mieszkalną, jednak wymagana w tym celu może być zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co często okazuje się czasochłonne i w dużym stopniu zależy od decyzji danej gminy czy miasta.

Projekt domu także zależy od działki

To jaki dom możemy postawić na danej działce zależy przede wszystkim od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie tylko. Pod uwagę należy wziąć także specyfikę działek sąsiadujących z naszą. W przypadku, gdy są one już zabudowane, stawiając dom musimy zachować odpowiednią odległość od obiektów na innych działkach. Przykładowo odległość między domami musi wynosić minimum 8 m, jeśli są one zwrócone oknami do siebie.
Należy też zwrócić uwagę na istniejące już zagospodarowanie działki inwestycyjnej, na której chcemy budować. Na przykład zmiana trasy sieci uzbrojenia terenu, która przechodzi przez naszą działkę może być wręcz niemożliwa lub niezwykle kosztowna. Natomiast, gdy na działce znajdują się zabytkowe budynki, które chcemy rozebrać, konieczna będzie decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków, by taki obiekt można było skreślić z listy zabytków.
Wybór odpowiedniej działki to pierwszy krok do wybudowania nowego domu. Najlepiej, gdy dysponujemy działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną. Co prawda możemy przekształcić w tym celu także działki inwestycyjne czy rolne, ale wiążę się to z dodatkowymi procedurami, które często są czasochłonne.

Previous ArticleNext Article
splanet4haiti.org apultconsultingsolutions.com zobacz wiecje