Biznes

Restrukturyzacje w Polsce — poznaj ich rodzaje i cel

Restrukturyzacje pozwalają polskim przedsiębiorstwom na naprawę swojej sytuacji finansowej oraz uniknięcie upadłości. Dają możliwość odrodzenia się i osiągnięcia sukcesu poprzez stworzenie warunków nie tylko do przetrwania, ale też wzrostu przedsiębiorstwa. Przeczytaj więcej na ten temat w naszym artykule.

Dlaczego restrukturyzacja?

Oto powody, dlaczego warto zdecydować się na restrukturyzację:

 • Ochrona: prawo restrukturyzacyjne, mając na celu osiągnięcie efektywnej transformacji przedsiębiorstwa, zapewnia szereg specjalnych narzędzi, które znacząco zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu tego procesu. Jednym z kluczowych instrumentów jest udostępnienie przedsiębiorstwu kompleksowej ochrony prawnej, obejmującej zarówno ochronę przeciwegzekucyjną, jak i ochronę przed wypowiedzeniem kluczowych umów, takich jak np. umowy kredytowe.
 • Komunikacja z wierzycielami: w celu podjęcia decyzji dotyczących układu przeprowadza się najczęściej zgromadzenie wierzycieli, podczas którego następuje ułożenie nowego planu spłaty zobowiązań. Dzięki temu rozwiązaniu firma nie musi negocjować z każdym wierzycielem indywidualnie, lecz skupia się na uzyskaniu poparcia większości, co zwiększa szanse na przyjęcie preferencyjnego planu spłaty długów umorzenie dodatkowych kosztów, takich jak egzekucyjne czy sądowe, umorzenie odsetek, wydłużenie okresu spłaty. Skuteczna restrukturyzacja będzie atrakcyjna nie tylko dla dłużnika, ale również dla wierzycieli, którzy mają nadzieję na odzyskanie swoich należności.

Kiedy rozważyć restrukturyzację?

W kontekście postępowania restrukturyzacyjnego opisanego w polskim prawie decyzja o restrukturyzacji powinna być starannie rozważona i podjęta w określonych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy pewne scenariusze, w których może być wskazana restrukturyzacja:

 • Trudności finansowe firmy: Gdy przedsiębiorstwa borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi, a jego zdolność do regulowania zobowiązań staje się ograniczona (niewypłacalność), restrukturyzacje są środkiem mającym na celu poprawę tej sytuacji.
 • Zagrożenie niewypłacalnością: Jeśli istnieje realne zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa, a firma jest niezdolna do spłacenia bieżących zobowiązań, restrukturyzacja może pomóc w uniknięciu upadłości.
 • Chęć ochrony przedsiębiorstwa: Gdy przedsiębiorstwo uzna, że ma solidne fundamenty biznesowe i chce zachować ciągłość działalności, a jednocześnie potrzebuje czasu na uregulowanie zobowiązań, restrukturyzacja może stanowić skuteczne narzędzie ochrony przedsiębiorstwa przed upadłością.

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce?

Polscy przedsiębiorcy mają obecnie do dyspozycji cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Czym różnią się różne rodzaje postępowań?

 • poziomem sformalizowania,
 • czasem trwania sprawy (a tym samym kosztami),
 • możliwością wdrożenia różnego rodzaju działań restrukturyzacyjnych,
 • skutkami otwarcia restrukturyzacji (zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli). 

Łączy je to, że dąży się za ich pomocą do uniknięcia konieczności ogłoszenia upadłości. W tym celu w ramach restrukturyzacji kluczowe jest wypracowanie układu, w oparciu o propozycje układowe, które najczęściej składa sam dłużnik, przy aktywnym udziale doradcy restrukturyzacyjnego.

Propozycje, jakich rozwiązań mogą znaleźć się w układzie to między innymi:

 • rozłożenie spłaty na raty,
 • zmniejszenie wysokości wierzytelności,
 • odroczenie terminu wykonania świadczenia.

To właśnie propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Warto zaznaczyć, że powyżej wymienione propozycje to tylko typowe przykłady. Układ może zawierać wszelkie, różnorodne rozwiązania. W układzie może znajdować się wszystko pod warunkiem, że jest zgodne z prawem.

Restrukturyzacje, czyli szansa dla polskich przedsiębiorców w kryzysie

W świetle powyższych rozważań na temat restrukturyzacji w Polsce można jednoznacznie stwierdzić, że skomplikowane procesy związane z naprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W trakcie tego trudnego zadania kluczową rolę odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Osoba ta, mając wiedzę prawniczą oraz ekonomiczną, może skutecznie wspierać przedsiębiorstwo na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Previous ArticleNext Article