Ciekawe

Formy szkoleń CIT

System podatkowy w Polsce jest skomplikowany i niestabilny. Choć od kilku lat nie zmieniają się stawki podatkowe, to ciągłej zmianie ulegają zasady obliczania, interpretacje przepisów i formularze. Ostatnie nowelizacja została podpisana w lipcu 2015 toku i obowiązuje od 1 stycznia 2016. Osoby zajmujące się rozliczaniem firm z Urzędem Skarbowym muszą mieć aktualną wiedzę.

Co to jest CIT

Obok PIT i VAT, CIT jest najważniejszym podatkiem. Jest to podatek dochodowy płacony przez firmy posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Nie ma znaczenia w jaki sposób została nabyta osobowość prawna.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje jednak różnego rodzaju zwolnienia w zależności od rodzaju działalności i rodzaju podmiotu, który ją prowadzi. Podatku CIT nie płaci m.in. Skarb Państwa, ZUS, NBP. Różne są także zasady obliczania podstawy podatku, amortyzacji i odliczania środków trwałych.
Pełną i aktualną wiedzę na temat rozliczania podatku mogą zapewnić szkolenia CIT. Księgowi, doradcy podatkowi do wyboru mają szkolenia stacjonarne lub online.

Szkolenia stacjonarne

To szkolenia odbywające się w określonym miejscu i terminie. Wymagają osobistej obecności. Najczęściej prowadzone są metodą wykładu i warsztatów. Wykłady zapoznają uczestników ze zmianami w ordynacji podatkowej, zwłaszcza CIT, interpretacją przepisów, funkcjonowaniem administracji podatkowej oraz zasadami przeprowadzania kontroli skarbowych.
Zadaniem warsztatów jest rozwiązywanie konkretnych przypadków, rozstrzygania wątpliwości, zapoznanie z nowymi zasadami prowadzenia i przesyłania dokumentacji.

Szkolenia internetowe

Zaletą szkoleń internetowych jest możliwość dowolnego dopasowania terminu do możliwości kursanta. Zakres tematyczny szkoleń jest podobny do szkoleń stacjonarnych. Materiały szkoleniowe dostarczane są w formie plików. To bardzo popularna i znacznie tańsza forma szkolenia. Ta forma szkolenia pozwala także na indywidualne konsultacje drogą e-mailową.
Szkolenia CIT dostarczają także wiedzy na temat wszystkich form opodatkowania i obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Decydując się na szkolenie CIT trzeba zastanowić się jaki cel chcemy osiągnąć, jakie informacje są nam potrzebne i pod tym kątem dobrać tematykę.
Wybierając szkolenie trzeba zapoznać się nie tylko z oferowanym zakresem tematów, ale także doświadczeniem firmy w organizacji szkoleń i kwalifikacjami kadry prowadzącej. Rozwiązaniem optymalnym są szkolenia prowadzone przez doradców podatkowych lub finansowych z wieloletnim doświadczeniem.
Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez WLR Training Group

Previous ArticleNext Article
pnet.org http://www.wczestochowie.pl/artykul/43995 zobacz wiecej