Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1713866489/kiedy-warto-rozwazyc-rozszerzenie-swojego-ubezpieczenia-oc zobacz wiecje asantuariosc.com