Biznes

Faktoring: obalamy mity

Żyjemy w czasach, w których prawdziwe informacje przeplatają się z półprawdami. Oddzielenie faktów od fake newsów wymaga czasu i wiedzy. Z myślą przedsiębiorcach poszukujących wsparcia finansowego, postanowiliśmy rozprawić się z trzema mitami dotyczącymi faktoringu.

Mit 1: Faktoring wymaga spełnienia wielu wymagań formalnych

Jednym z kluczowych czynników decydujących o udzieleniu przez firmę faktoringową finansowania jest pozytywnie zweryfikowana wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego. W związku z tym o faktoring mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zadłużenie w ZUS czy zalegający z opłatami w urzędzie skarbowym. Również krótka historia działalności gospodarczej nie wyklucza ze współpracy ze spółką faktoringową. Faktoring jest także dostępny dla firm, którym bank odmówił pożyczki lub kredytu uznając branże, w której działają za zbyt ryzykowną. Co istotne, z usługi faktoringu mogą skorzystać zarówno podmioty chcące uzyskać środki za wysoko nominałową fakturę od jednego płatnika, jak i firmy, które mają swoje należności „rozbite” na wielu fakturach wystawionych różnym płatnikom.

Mit 2: Faktoring niejawny jest zawsze najlepszym rozwiązaniem

Faktoring cichy (niejawny) jest dedykowany do takich transakcji handlowych, gdzie w umowie między kontrahentami widnieje zapis o zakazie cesji wierzytelności. W tym przypadku odbiorca faktury nie jest informowany o tym, że jego dostawca korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Uproszczona procedura i możliwość legalnego ominięcia problematycznych klauzul umownych są postrzegane przez wielu Klientów firm faktoringowych jako duże udogodnienie. Faktycznie, cichy faktoring to klucz otwierający wiele drzwi na rynku. Nie możemy zapominać jednak, że ten typ wsparcia finansowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem transakcyjnym, które spoczywa wyłącznie na barkach dostawcy oraz z wyższymi kosztami. Problem pojawia się w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez płatnika. W sytuacji braku opłacenia faktury, po upływie terminu karencji, Klient firmy faktoringowej jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki i jednocześnie nie uzyskuje żadnego wsparcia w zakresie dochodzenia należności.

Mit 3: Faktoring przydaje się, gdy spłata należności następuje z dużym opóźnieniem

Faktoring sprawdza się najlepiej, gdy wszystkie trzy strony transakcji: dostawca, płatnik i faktor trzymają się umówionych terminów. Faktorant dostarcza produkt lub usługę i wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. Firma faktoringowa przelewa mu środki w dniu wystawienia dokumentu księgowego i oczekuje na uregulowanie należności przez płatnika. Jeśli płatnik nie spłaca faktury w terminie, faktor czeka na płatność do upływu terminu karencji. Gdy i ta data nie jest dotrzymana przez płatnika, firma faktoringowa może zastosować miękką windykację. Aby współpraca w zakresie faktoringu dobrze się układała i była korzystana dla wszystkich stron transakcji, firma faktoringowa stosuje dwa narzędzia: dobiera dostosowany do możliwości finansowych płatnika okres karencji oraz sprawdza wypłacalność potencjalnych płatników.

Więcej przydatnych informacji o faktoringu znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Previous ArticleNext Article