Ciekawe

Wspólnota mieszkaniowa i obowiązki

Agencja Szczecin Nieruchomości obfituje w nowe mieszkania na sprzedaż. Powstają one w budynkach wielorodzinnych o bardzo ciekawej architekturze, zlokalizowanych zarówno na przedmościach miasta, jak i śródmieściu. Każdy kto zdecyduje się na kupno takiego mieszkania, będzie musiał pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Wymienia je pan Marek, prowadzący biuro nieruchomości Szczecin.

Mieszkając na prywatnym osiedlu, należysz do wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie prywatnym osiedlem to rzecz bardzo trudna, dlatego ustanawia się ze wszystkich właścicieli wspólnotę mieszkaniową. Administracją osiedla zajmuje się następnie zarządca, wybierany przez wspólnotę. Do jego obowiązków będzie należało kompleksowe gospodarowaniem osiedlem – budynkami, częściami wspólnymi i terenem zielonym, w taki sposób aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie osiedla. Prace konserwacyjne, przeglądy, naprawy, modernizacje, inwestycje, a także zarządzanie funduszami osiedla, w tym pobór czynszów i płatności za rachunki – to wszystko znajduje się w gestii zarządcy.

Obowiązki właściciela mieszkania Szczecin

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązki, do wypełniania których dobrowolnie się obliguje, nabywając nieruchomości na konkretnym osiedlu. Nadrzędnym obowiązkiem jest opłata czynszów, których wysokość ustaliła wspólnota mieszkaniowa. Comiesięczne opłaty dzielą się zwykle na dwie płatności – koszty utrzymania nieruchomości oraz fundusz remontowy, z którego pozyskiwane są pieniądze na naprawy i modernizacje budynku i terenu.
Ze wspólnoty mieszkaniowej nie można wystąpić, można jednak zostać z niej wyrzuconym, jeśli będzie się uchylać od obowiązków lub przez taką osobę będzie zakłócany ład i porządek na osiedlu – np. permanentnie będzie łamana cisza nocna.

Previous ArticleNext Article