Zalety systemu SCADA

System SCADA to dzisiaj coraz bardziej popularne rozwiązanie w wielu zakładach produkcyjnych. Co jednak decyduje o tak sporej popularności tego systemu? Otóż wyróżnia się on szeregiem naprawdę niebagatelnych zalet, które razem składają się na jego wysoką jakość. Jak dokładniej prezentują się walory systemu SCADA?

1) archiwizacja i przetwarzanie danych

Na wstępie warto podkreślić, że system ten posiada możliwość archiwizowania oraz przetwarzania danych. Jego pamięć i możliwości przerobowe praktycznie nie mają ograniczeń – granice leżą daleko poza ilością danych w przeciętnej firmie czy zakładzie. Wszelkie dane mogą być dowolnie odszukane, mogą zostać na ich bazie stworzone raporty obrazujące np. pracę danej maszyny czy wykresy itp.

Co w zasadzie nam to daje w wymiarze praktycznym? Otóż wiadomo jest, że każda firma dąży do jak najwyższej jakości produkcji, która przejawiać się będzie przede wszystkim w jej bezawaryjności, bezpieczeństwie, dokładności , szybkości. Takie archiwizowanie i analizy dadzą zaś wiele informacjo odnośnie stanu poszczególnych maszyn, kompetencji pracowników zajmujących się nimi itp.

2) wykrywanie alarmów i problemów

Następnie trzeba także zaznaczyć, że system SCADA doskonale radzi sobie z wykrywaniem oraz co jeszcze ważniejsze – stopniowaniem problemów, jakie pojawią się podczas procesu produkcji. System ten może być bowiem zaprogramowany tak, żeby informował konkretne osoby w przypadku przekroczenia danych parametrów, czy żeby włączał alarm albo wyłączał dany odcinek produkcji.

Generalnie w ten sposób zyskujemy naprawdę wysoki poziom bezpieczeństwa. Ponadto nasza produkcja działa szybciej, ponieważ każda usterka jest szybko rozpoznawana i dzięki reakcji pracowników- równie szybko usuwana.

3) kontrola procesu produkcji

Na koniec trzeba powiedzieć jeszcze o jednej ważnej sprawie, będącej w zasadzie istotą programu SCADA. Otóż bowiem system ten umożliwia nam pełną kontrolę produkcji. W jaki sposób to się dzieje?

System SCADA odbiera konkretne parametry, dane z poszczególnych maszyn, ich odbiorników, zbiera je i w postaci niejako połączonej wysyła do jednego komputera. Dzięki temu dany inżynier, który obsługuje ten komputer doskonale orientuje się, gdzie może leżeć problem, jakie parametry zwiększyć albo zmniejszyć. Co jeszcze – wprowadzenie polecenia na tym konkretnym komputerze, dzięki systemowi SCADA, umożliwia konkretne działanie maszyny oddalonej nawet bardzo daleko. Z takich kilku komputerów można zatem sterować w zasadzie całą fabryką.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec