Oczyszczalnie biologiczne i z osadem czynnym – różnice

Inwestor zainteresowany budową przydomowej oczyszczalni ścieków, staje przed wyborem pomiędzy instalacją biologiczną i z osadem czynnym. Jakie różnice występują pomiędzy poszczególnymi rodzajami instalacji i jaka jest zasada ich działania? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Read more

Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more