Ciekawe

Nowe czasy – nowe rozwiązania edukacyjne

W dynamicznie rozwijającej się dziedzinie życia społecznego, jaką jest edukacja, coraz większy nacisk kładzie się na to, by odpowiadała ona wszystkim potrzebom współczesnych ludzi. Oczywiście – podążanie za duchem czasów wymaga szczególnych rozwiązań, zarówno w wymiarze logistycznym, jak i technologicznym. Mimo niżu demograficznego, szkoły są i pozostaną środowiskiem wyjątkowym. Mają zapewniać nie tylko zdobywanie wiedzy (teoretycznej, a coraz częściej również praktycznej), ale i prowadzić do rozwoju tzw. kompetencji miękkich. Szkoła jest bowiem pierwszym z istotnych etapów, mających na celu przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu. Jeśli chodzi o aspekt technologiczny, to bardzo istotne jest, by nowoczesne narzędzia nie przesłaniały idei edukacyjnych, ale je współtworzyły.

Komunikowanie – źródło sukcesu w edukacji

Obecnie wiele mówi się o tym, że podstawą każdego działania musi być komunikacja, partnerstwo (w takim stopniu, w jakim to możliwe rzecz jasna). Codzienna edukacja przestaje być dzięki temu procesem liniowym. Swój udział w podejmowaniu decyzji mają bowiem zarówno pedagodzy, jak i uczniowie i ich rodzice. Taka elastyczność pozwala na bardziej indywidualne czerpanie z oferty edukacyjnej. W dzisiejszych czasach wyjątkową uwagę zwraca się bowiem na to, by w pełni wykorzystywać potencjał każdego z uczniów.

Interaktywnie znaczy lepiej…

Platforma e- learningowa zapewnia nauczycielom większą swobodę w sposobie nauczania. Dlaczego? Ponieważ zyskują na przygotowanie materiałów oraz inspirujących ćwiczeń znacznie więcej czasu. Mogą interpretować program dydaktyczny przy pomocy najnowszych interaktywnych narzędzi, a także tworzyć zindywidualizowane programy. Dzieje się tak dlatego, bo wszelkie organizacyjne zadania niejako „realizują się same”. Pedagog nie musi już pamiętać o obliczaniu frekwencji czy średnich, a raporty generują się w oparciu o stale aktualizowane dane. Ułatwiona jest również komunikacja z rodzicami – zarówno w zakresie indywidualnych postępów ich dzieci, jak i wydarzeń z życia szkoły i klasy, w których uczestnictwo opiekunów jest zalecane.
Uczeń w systemie e szkoła również posiada większe szanse na rozwój. Przede wszystkim nauka nie ogranicza się do konkretnej przestrzeni i czasu. Całodzienny dostęp do materiałów dydaktycznych znacznie ułatwia proces przyswajania informacji, a wgląd we wszystkie oceny oraz frekwencję usprawnia kontrolowanie własnych postępów jako ucznia i członka szkolnej społeczności. Podobnie jak w przypadku nauczycieli kluczową rolę odgrywa też komunikacja. Ktoś mógłby powiedzieć, że komunikowanie się najlepiej jest praktykować bezpośrednio. A jednak – forma wirtualna czasami ma mniej oficjalny charakter, pozwala zwrócić uwagę na konkretne problemy, zamiast zajmować się niuansami konwersacyjnymi. Można więc powiedzieć, że e szkoła upraszcza komunikację na co dzień.

Nowe – stare role rodziców.

Zmianie ulega również w pewnym stopniu rola rodziców. Zyskują oni większy dostęp do danych na temat osiągnięć i zaległości swego dziecka. Wiąże się to jednak z większą odpowiedzialnością – aby dopilnować tego, by uczeń pracował systematycznie, kiedy akurat nie kontroluje go pedagog. Jako, iż platforma oferuje także dodatkowe lekcje do samodzielnego opracowywania przez uczniów, warto wzbogacić edukację dziecka właśnie o takie elementy. Zwłaszcza, że zajęcia odbywają się na ogół w bardzo atrakcyjnych wizualnie formach, i są dopasowane do poszczególnych etapów nauczania.
Źródło: Elektroniczny dziennik

Previous ArticleNext Article
https://codilab.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/ lusion-fp7.org Stół industrialny dębowy do salonu