Piękne rzeczy obok nas

Wydaje się, że pragnienie piękna po prostu wynika z istoty człowieczeństwa. Kiedy człowiek nauczył się zaspokajać podstawowe potrzeby, zwrócił się także w kierunku estetyki. Zaczął ozdabiać najbliższe mu przedmioty, używane do pica, mycia, polowania. Przykładem takiej twórczości sprzed kliku tysięcy lat są na przykład gliniane naczynia. W kolejnych wiekach pojawiło się już rzemiosło artystyczne, w ramach którego wykonywano prawdziwe dzieła sztuki. Read more